اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 291
تعداد پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 14

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 40231
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16785
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 116 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 146 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 52 %