سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به چاپ محدود مجله و بارگزاری کامل مقالات در سایت و قابل دانلود بودن مقالات لطفا در صورت نیاز و ضرورت با شماره تماس جهت هماهنگی دریافت نشریه چاپی با آقای صیادی یا کریمی هماهنگ کنید 02537110535