پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: isc بدینوسیله به استحضار می رساند که درخواست نشریه جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی گردید و خوشبختانه نشریه موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه شدن در لیست نشریات اصلی (اولیه) پایگاه گردید ( 1398/7/8)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: isc
بدینوسیله به استحضار می رساند که درخواست نشریه جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی گردید و خوشبختانه نشریه موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه شدن در لیست نشریات اصلی (اولیه) پایگاه گردید ( 1398/7/8)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام