راهکارهای انس با قرآن کریم در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی العالمیه

2 استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از موانع فهم و عمل به معارف قرآن، دور بودن از این کتاب الهی است که برای این کار راهکارهایی از جانب برخی از اندیشمندان اسلامی مطرح شده است که با عمل به چنین راهکارهایی بازگشت به قرآن به معنای واقعی تحقق می‌یابد. شناخت قرآن و پی بردن به معارف انسان‌ساز آن، آرزوی هر مؤمن موحدی است. از دیدگاه روایات نیز، انس با قرآن یکی از راهکارهایی است که به کمک آن می‌توان به‌اندازه وسع هر کس به معارف قرآن دست‌یافت. رهبر معظم انقلاب (دامت‌برکاته) در ارائه راهکارهایی در مسیر بازگشت به قرآن، به انس با قرآن تأکید فراوان داشته و یکی از مهمترین راه‌های بازگشت به قرآن را انس با کلام الهی دانسته است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد ارائه راهکارهایی برای انس با قرآن در اندیشه مقام معظم رهبری (دامت‌برکاته) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، راهکارهای معظم له برای انس با قرآن عبارت‌اند از: تلاوت قرآن، نگاه کردن به قرآن، استماع تلاوت قرآن، حفظ قرآن، ترجمه قرآن، تدبر در قرآن، مخاطب قرآن قرار گرفتن، عمل به قرآن و بهره‌مندی از هدایت قرآن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies for Getting Acquaintance with the Quran in the Viewpoint of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • aliakbar farahi bakhshayesh 1
 • محمد علی اصفهانی 2
1 PhD student in Comparative Interpretation of Al-Mustafa International University
2 استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه
چکیده [English]

One of the obstacles to understanding and practicing the teachings of the Quran is to be far from this divine book as the several strategies have been put forward by the Islamic scholars and by practicing these strategies, returning back to Quran will be happened in its real meaning. Cognition of the Quran and realizing its humanizing teachings is the desire of every monotheistic believer. From the point of view of narrations, familiarity with the Quran is one of the ways in which the cognition of the Quran can be achieved as widely as possible. The Supreme Leader of the Revolution has placed great emphasis on getting acquaintance with the Quran in presenting solutions for returning to the Quran, and has considered one of the most important ways to return to the Quran to get acquaintance with the divine word. Using descriptive-analytical method and using library resources, this research seeks to provide solutions for familiarity with the Quran in the thought of the Supreme Leader. The results of the research indicate that His Holiness’s strategies for learning the Quran are: reciting the Quran, looking at the Quran, listening to the Quran, memorizing the Quran, translating the Quran, contemplating the Quran, being the addressee of the Quran, practicing the Quran and benefiting from the guidance of the Quran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords
 • Quran
 • Return to Quran
 • Getting Acquaintance with Quran
 • Solutions
 • the Supreme Leader
 1. قرآن کریم، ترجمه محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید جامعة المصطفی، انتشارات المصطفی، قم: چاپ دوم، 1388.
 2. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله، شرح نهج‌البلاغة لابن أبی الحدید، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم: 1404 ق.
 3. ابن اثیر، عزالدین علی، الکامل فی التاریخ، ترجمه: عباس خلیلی، تصحیح: دکتر مهیار خلیلی، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی علمی، تهران: ۱۳۶۸.
 4. ابن بابویه (صدوق)، محمد بن علی، الأمالی، کتابچی، تهران: چاپ ششم، 1376 ش.
 5. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، البعثة، قم: ۱۴۱۵ ق.
 6. بخاری، ابوعبدالله محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، داراحیاء الثراث العربی، بیروت: 1400 ق.
 7. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعة من کلمات و حکم الإمام علی علیه‌السلام)، دار الکتاب الإسلامی، قم: چاپ دوم، 1410 ق.
 8. جوادی آملی، عبدالله، «خاتمیت پیامبر اسلام»، نشریه پاسدار اسلام، قم: 1382.
 9. ــــــ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، مبادی اخلاق در قرآن، اسراء، قم: 1387.
 10. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل‌البیتD، قم: 1409ق.
 11. حسن بن علی العسکریA، امام یازدهم، التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکریA، مدرسة الإمام المهدی (عج)، قم: 1409 ق.
 12. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران: چاپ دوم، 1377 ش.
 13. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب، الشریف الرضی، قم: 1412 ق.
 14. ــــــ، أعلام الدین فی صفات المؤمنین، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم: 1408 ق.
 15. سیوطی، جلال الدین، الجامع الصّغیر، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت: 1429.
 16. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، تصحیح: صبحی صالح، هجرت، قم: 1414ق.
 17. شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار، مطبعة حیدریة، نجف: بی‌تا.
 18. صافی، لطف‌لله، امان الامة من الضلال و الاختلاف، راسخون، قم: 1380.
 19. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم: 1417ق.
 20. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران: 1372 ش.
 21. علی بن الحسین، امام چهارم، الصحیفه السجادیه، کارآفرینان فرهنگ و هنر، تهران: چاپ دوم، 1387 ش.
 22. فدایی اصفهانی، مرتضی، انتظارت و مطالبات رهبری از قرآن‌پژوهان و فعالان قرآنی» مجله قرآنی کوثر، شماره 59، بهار 1396.
 23. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، تهران: چاپ چهارم، 1407 ق.
 24. متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنزالعمّال، تصحیح: محمود عمر منیاطی، دار الکتب العلمیة بیروت: 1419.
 25. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران: 1360.
 26. موسوی‌نیا، سید مهدی، جلیلیان، سعید، مراحل انس با قرآن در تحقق جامعه قرآنی از نگاه مقام معظم رهبری»، رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، دوره سی و دوم، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۸.
 27. نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل‌البیتD، قم: 1408 ق.
 28. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر (مجموعة ورّام)، مکتبة فقیه، قم: 1410 ق.
 29. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، الهادی، قم: 1405 ق.
 30. بخش فارسی بیانات پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، به آدرس https://farsi.khamenei.ir/speech-topic?npt=-1
دوره 9، شماره 17
سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400
پاییز و زمستان 1400
صفحه 64-86
 • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1400