شماره‌های پیشین نشریه

سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400
سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1400 ش

 دوره و شماره آغاز مجله: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-168 (سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1392
و....
 دوره و شماره کنونی : دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400، صفحه 9-340(سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400)

شماره 18 مجله نوبت بهار و تابستان 1401  در دست اقدام می باشد

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه و تکمیل فرمائید. با تشکر

Studies of Quran Reading

نشریه «مطالعات قرائت قرآن»

نشریه «مطالعات قرائت قرآن» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم

مصوب 09/ 02 / 1398 در ارزیابی سال 1399موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

 

 

سال آغاز انتشارمجله

 شماره اول، پاییز و زمستان 1392  

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی 

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

7 الی 10 روز

سایت مجله

http://qer.journals.miu.ac.ir

رایانامه مجله

qeratpajohi@imam.miu.ac.ir 

توضیحات:

دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن مطابق آیین نامه جدید وزارت علوم می باشد 

دو فصلنامه علمی قرائت پژوهی بر اساس نامه ش د/507/48176 در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم مورخ 1393/10/17 از شماره 3 مطالعات قرائت قرآن نام گرفت.

 

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید

 

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد.

 

3.به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  مطالعات قرائت قرآن  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید.تفاهم نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می باشدhttp://qer.journals.miu.ac.ir/journal/about

4- نشریه علمی مطالعات قرائت قرآن در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc به آدرس: https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/26681 نمایه شده است.

 

نشانی دفتر نشریه:

قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، مجتمع عالی قرآن و حدیث، طبقه اول ساختمان آموزشی تلفن 02537110225

 

این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهش قرآن کریم المهدی  و موسسه فرهنگی پژوهشهای قرآنی المهدی سامان یافت

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400، صفحه 9-342 (سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400) 

 دوره و شماره آغازین مجله: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-168 (سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1392
و....
 دوره و شماره کنونی: دوره9، شماره 17، پاییز وزمستان1400، صفحه 9-340 (سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان1401)
شماره 18 بهار و تابستان 1401 در دست اقدام می باشد

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط