ترویج فرهنگ انس با قرآن با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری(دامت برکاته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العامیة

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه،قم

چکیده

قرآن کتاب هدایت و سعادت انسان است و برای بهره‌مندی از هدایت قرآنی، باید با آن مأنوس شد. مقام معظم رهبری به‌عنوان یک فقیه عظیم الشان و راهنمای دینی و بزرگ معلم قرآن تأکیدات فراوانی نسبت به انس با قرآن داشته‌اند. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با محور قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری سامان‌یافته است، درصدد تبیین دیدگاه معظم له درباره انس با قرآن، مراحل و آثار آن است. همراه داشتن مصحف، نگاه به خط قرآن، گوش سپردن به تلاوت قرآن، خواندن قرآن، حفظ قرآن، تدبر در معانی و مفاهیم آیات، عمل کردن به دستورات قرآن جزو مراحل انس با قرآن است که مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر آن داشته‌اند. همچنین ایجاد خشیت، ازدیاد ایمان، زدودن زنگار از دل، نزول سکینه و رحمت الهی، نگاه داشته شدن از شر شیطان، بازداشتن انسان از گناه، برون‌رفت از فتنه‌ها، فلاح و رستگاری، پیروی از تعالیم قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه جزو آثار انس با قرآن از منظر مقام معظم رهبری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting the Culture of Getting Acquaintance with the Quran Emphasizing the Stataments of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Muhammad Reza Shahidipoor 1
 • Mehdi Rostamnejad 2
1 Faculty Member of Al-Mustafa International University
2 Associate Professor and Faculty Member, Department of Hadith Sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

The Quran is a book of human guidance and happiness, and in order to benefit from Quranic guidance, one must become acquainted with it. The Supreme Leader, as a great jurist and religious guide and a great teacher of the Quran, has placed great emphasis on being acquainted with the Quran. This article, which is prepared with descriptive-analytical method and focusing on the statements of the Supreme Leader, seeks to explain His Holiness’s view on the Quran, its stages and effects. Accompanying the Quran, looking at the Quran, listening to the recitation of the Quran, reading the Quran, memorizing the Quran, pondering the meanings and concepts of the verses, following the instructions of the Quran are among the stages of familiarity with the Quran that the Supreme Leader has emphasized. Also creating fear, increasing faith, removing rust from the heart, the descent of calm and divine mercy, being kept from the evil of Satan, restraining human-being from sin, getting red of sedition, prosperity and salvation, following the teachings of the Quran and promoting Quranic culture in society are among the effects of getting acquaintance with the Quran from the perspective of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Getting Acquaintance with Quran
 • Supreme Leader
 • adolescents
 • youth
 • Contemplation on Quran
 • Solutions
 • Recommendations
 • Quranic Culture
 1. ترجمه قرآن کریم، محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از اساتید جامعة المصطفی، انتشارات بین‌المللی المصطفی، قم: چاپ دوم، 1388.
 2. ابن‌بابویه صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: چاپ سوم، 1413 ق.‏
 3. ابن‌شعبه حرانی، حسن، تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین، قم: چاپ دوم، 1404.
 4. ابن‌منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب،‌ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر‌، بیروت: چاپ سوم، 1414 ه‍ ق‌.
 5. احمد بن حنبل، المسند، دار الصادر، بیروت: بی‌تا.
 6. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب الاسلامی، قم: چاپ دوم، 1410 ق..
 7. حرّ عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، اسلامیه، تهران: چاپ ششم، 1367.
 8. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، تهران، انتشارات دانشگاه، 1371.
 9. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،‌ تحقیق: صفوان عدنان داودى، دار العلم- الدار الشامیة‌، ‌بیروت- دمشق:‌ 1412 ه‍ ق.
 10. شریف رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، تصحیح: صبحی صالح، هجرت، قم: 1414ق.
 11. شیخ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، الموتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید، قم: 1413 ق.
 12. صافی، لطف‌لله، امان الامة من الضلال و الاختلاف، راسخون، قم: 1380 ش.
 13. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، معانی الاخبار، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم: 1403 ق.‏
 14. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الوافی، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین على علیه السلام‏، اصفهان: 1406 ق.
 15. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران: چاپ چهارم، 1365.
 16. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، موسسه الوفاء‏، بیروت‏: چاپ دوم، 1403،.
 17. مصطفوی، حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران: 1360.
 18. الهندی، للعلامه علاء الدین علی المتقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت: چاپ پنجم، 1405.
 19. ورام، بن ابی فراس، مجموعه ورام، مکتبه فقیه، قم: 1410 ق.
 20. Khamenei.ir

www.leader.ir

دوره 9، شماره 17
سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1400
پاییز و زمستان 1400
صفحه 116-146
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1400