فلسفه دانش قرائت

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیة،قم،ایران

چکیده

بررسی کلان و بیرونی دانش‌های اسلامی در قالب مطالعات درجه دوم و با عنوان فلسفه‌های مضاف به علوم، با انگیزه رشد و ساماندهی و مدیریت علوم اندک‌زمانی است که آغاز شده است. بررسی دانش قرائت با همین روش و تحت عنوان فلسفه دانش قرائت از مسائل ضروری در این عرصه به شمار می‌رود. این نوع بررسی از جنس مطالعات میان‌رشته‌ای است که گاهاً در کنار روش تطبیقی ـ تحلیلی انجام می‌گیرد. ازجمله ثمرات این بررسی‌ها باعث اثربخش‌تر کردن دانش قرائت و کاربردی‌تر کردن آن در میان جوامع اسلامی است. مسائل مهم فلسفه دانش قرائت شامل بررسی ساختار دانش قرائت، تحلیل مبادی معرفتی و غیرمعرفتی آن، کارکردهای دانش قرائت، رویکردها و روش‌های مطالعاتی و علمی در حوزه دانش قرائت و خدمات دانش قرائت به علوم دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Philosophy of the Science of Recitation [Qiraat]

نویسنده [English]

 • Mohammad Amini Tehrani
Assistant Professor, Al-Mustafa International University,Qom,Iran
چکیده [English]

The macro and exterior study of Islamic sciences in the form of secondary studies and entitled relative philosophies to sciences, with the motivation of growth and organization and management of sciences has recently begun. The study of science of recitation [qiraat] in the same way and under the title of philosophy of science of recitation [qiraat] is one of the essential issues in this field. This type of study is an interdisciplinary study that is sometimes done in addition to the comparative-analytical method. One of the fruits of these studies is to make the science of recitation [qiraat] more effective and more practical among Islamic societies. Important issues in the philosophy of the science of recitation [qiraat] include the study of the structure of the science of recitation [qiraat], analysis of its epistemological and non-epistemological principles, functions of the science of recitation [qiraat], approaches and methods of study and science in the field of the science of recitation [qiraat] and services of the science of recitation [qiraat] to other sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relative Philosophy
 • Philosophy of Science of Recitation [Qiraat]
 • Problems of Philosophy of Science of Recitation [Qiraat]
 • Structure of Science
 • Research Fields in Recitation [Qiraat]
 1. ابراهیمی، مرتضی، بررسی ضرورت‌های مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی، مجله مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 1393 ش، شماره 22.
 2. ابن‌الجزری، ابوالخیر، محمد بن محمد، التمهید فی تجوید القرآن، موسسه الرساله، بیروت: 1421 ه.ق.
 3. ابن‌حموش‏، مکی، الهدایة إلى بلوغ النهایة، جامعة الشارقه، کلیة الدراسات العلیا و البحث العلمی‏، امارات- شارجه: 1429 ه. ق‏.
 4. الباز، محمد بن عباس،‌ مباحث فی علم القرائات مع بیان اصول روایه حفص، دارالکلمه، قاهره: 1425 ه ق.
 5. بستان (نجفی)، حسین، گامی به سوی علم دینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم: چاپ سوم، 1391 ش.
 6. بوعنانی،‌ مصطفی،‌ فی الصوتیات العربیه و الغربیه، عالم الکتب الحدیث، اربد: 2010 م.
 7. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، دار احیاء تراث العربی، بیروت: 1360 ه.ق.
 8. حجتی، محمد باقر، تاریخ قرآن کریم،‌ دفتر نشر فرهنگ اسلامی،‌ تهران: چاپ شانزدهم،‌1381 ش.
 9. حسین‌زاده، محمد، مؤلفه‌ها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، زمزم، قم: 1393 ش.
 10. حقیقت، سید صادق، روش شناسی علوم سیاسی، انتشارات دانشگاه مفید، قم: چاپ سوم، 1391 ش.
 11. خسروپناه، عبدالحسین، آسیب شناسی دین پژوهی معاصر، سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: 1389 ش.
 12. خسروپناه، عبد الحسین، فلسفه فلسفه اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: 1389 ش.
 13. الدمیاطى‏، احمد بن محمد بن عبد الغنى، اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربعة عشر، دار الکتب العلمیة، بیروت: 1422 ق.
 14. رشاد، علی‌اکبر، «فلسفه‌های مضاف»، مجله قبسات شماره 39-40، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تابستان 1385.
 15. رضایی اصفهانی، محمد علی، دانش مهر، انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، قم: 1385.
 16. رضایی اصفهانی،‌ محمد علی،‌ منطق تفسیر قرآن 3،‌ مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی،‌ قم:‌ 1389 ش.
 17. ستوده نیا، محمد رضا، بررسى تطبیقى میان تجوید و آواشناسى‏، رایزن‏، تهران: 1378 ش.
 18. سجادی،‌ سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، کوشش، تهران: 1373 ش.
 19. شاکر، محمد کاظم، قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم،‌ بوستان کتاب قم، قم: چاپ پنجم، 1384 ش.
 20. شحاتة کرار، عزت، الوقف القرآنی و أثره فی الترجیح عند الحنفیة، موسسة المختار، القاهرة: 1424 / 2003.
 21. سیوطی،‌ الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر،‌ دار الکتب العربی، بیروت: چاپ دوم، 1421 ه.ق.
 22. شهیدی پور، محمدرضا، مبانی وقف و ابتداء، انتشارات جامعه المصطفی العالمیه، قم: 1394 ش.
 23. الشافعی الحفیان، احمد محمود عبد السمیع، اشهر المصطلحات فی فن الاداء و علم القرائات، دارالکتب العالمیه، 1422 ه.ق.
 24. طالقانى، سید عبد الوهاب، علوم قرآن و فهرست منابع، دارالقرآن الکریم‏، قم: 1361.
 25. عتر،‌ نورالدین، علوم القرآن الکریم،‌ مطبعه الصباح، دمشق: چاپ ششم، 1416 ه.ق.
 26. فتح اللهی، ابراهیم، متدلوژی علوم قرآنی، دانشگاه امام صادق، تهران: چاپ دوم، 1398ش.
 27. القاضی، عبد الفتاح، القرائات الشاذه و توجیها من لغه العرب، دار الکتب العربی، بیروت: 1401 ق.
 28. قدوری الحمد، غانم، دراسات صوتیه عند علماء التجوید، دار عمار، عمان: 1424 ه.ق.
 29. قراملکی، احد فرامرز، روش شناسی مطالعات دینی، انتشارات دانشگاه علوم رضوی اسلامی، مشهد مقدس: چاپ چهارم، 1378 ش،
 30. المسئول، عبدالعلی، معجم مصطلحات علم القرائات القرآنیه، دارالسلام، قاهره: 1428ق.
 31. محیسن‏، محمد سالم، الهادی شرح طیبة النشر فی القراءات العشر، دار الجیل‏، بیروت: 1417 ق.
 32. محیسن، محمد سالم، المغنی فی توجیه القرائات العشر المتواتره، دار الجیل/مکتبه الکلی‌ات الازهریه، بیروت/قاهره: 1408.
 33. مرکز الثقافة و المعارف القرآنیة، علوم القرآن عند المفسرین‏، مکتب الاعلام الاسلامى‏، قم: 1375 ش.
 34. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، مؤسسة النشر الاسلامى‏، قم: 1415 ه.ق.
 35. میمونی، عبد الله علی، فضل علم الوقف و الابتداء، دار القاسم، الریاض: 1423 ه.ق.
 36. النیربانى‏، عبد البدیع، الجوانب الصوتیة فی کتب الاحتجاج للقراءات‏، دارالغوثانى، دمشق: 1427 ق.