اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

- گسترش مطالعات در زمینه علوم و فنون قرائت قرآن

- نشر نتایج پژوهش های نظام مند و مساله محور در حوزه دانش قرائت

ـ تقویت و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعة المصطفی العالمیة؛

ـ ایجاد بستر مناسب برای نظریه‌پردازی و ابداعات پژوهشی؛

ـ زمینه‌سازی جهت تربیت و رشد پژهشگران و عالمان آشنا به قرائات قرآن؛

ـ زمینه‌سازی جهت طرح آراء و انظار استادان و دانش‌پژوهان رشته علوم و فنون قرائات؛

ـ تحلیل، بررسی و نقد اندیشه‌های مطرح در حوزه علوم و فنون قرائات قرآن؛

ـ بررسی چالش‌های فکری فراروی دانش قرائات و پاسخ‌گویی به شبهات خاورشناسان؛

ـ تبیین مبانی فقهی، کلامی و تفسیری امامیه در قرائات؛

ـ توجه به نیازها و اولویت‌های پژوهشی علوم و فنون قرائات قرآن؛

ـ گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات پژوهشی قرائات قرآن؛

ـ تلاش در جهت ساماندهی و جهت‌دهی به پژوهش‌ها و پژوهشگران در حوزه‌ علوم و فنون قرائت قرآن؛

ـ تعامل و همکاری با مراکز علمی ـ پژوهشی و نشریات هم سوی داخل و خارج از کشور.

- تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند

محورهای کلی پذیرش مقالات

1. بررسی و تحلیل مبانی و اصول قرائات؛

2. بررسی تطبیقی دانش قرائت با دانش‌های تفسیر، ادبیات، بلاغت، فقه، وقف و ابتدا و... ؛

3. تحلیل ساختاری قرائت‌های مشهور؛

4. تاریخ قرائات؛

5. توجیه قرائات؛

6. بررسی تطبیقی و تحلیلی شیوه‌های آموزش حفظ و قرائت قرآن؛

7. بررسی و نقد آراء خاورشناسان قرائت‌پژوه؛

8. تحلیل، بررسی و نقد قرائت‌های مشهور و شواذ؛

9. بررسی اعجاز ادبی، بلاغی و موسیقایی قرآن؛

10. احیای تحلیلی و تطبیقی تراث علوم و فنون قرائات؛

11. تفسیر تطبیقی آیات مربوط به قرائات.