اخبار و اعلانات

لینک صفحه اینستاگرامی نشریه مطالعات قرائت قرآن instagram.com/journalofqeraat

لینک صفحه اینستاگرامی نشریه مطالعات قرائت قرآنinstagram.com/journalofqeraat

مطالعه بیشتر

شماره 14 بهار و تابستان 1399 در 20شهریورچاپ شد و در سایت نشریات و ISC شیراز بارگزاری شد.

شماره 14 بهار و تابستان 1399 در 20شهریور چاپ شد و  در سایت نشریات و ISC شیراز بارگزاری  شد

مطالعه بیشتر

نکته مهم: نشریه مطالعات قرائت قرآن از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند

نکته مهم: نشریه مطالعات قرائت قرآن از "قوانین و اصول کپ" پیروی می کند

مطالعه بیشتر

تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

مطالعه بیشتر

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: isc بدینوسیله به استحضار می رساند که درخواست نشریه جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی گردید و خوشبختانه نشریه موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه شدن در لیست نشریات اصلی (اولیه) پایگاه گردید ( 1398/7/8)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: iscبدینوسیله به استحضار می رساند که درخواست نشریه جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی گردید و خوشبختانه نشریه موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه شدن در لیست نشریات اصلی (اولیه) پایگاه گردید ( 1398/7/8)

مطالعه بیشتر

لطفاً فرم تعارض و فرم تعهدنامه(در قسمت راهنمای نویسندگان) توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله و فیش واریزی (در قسمت ارسال مقاله) ارسال شود.

لطفاً فرم تعارض و فرم تعهدنامه(در قسمت راهنمای نویسندگان) توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله و فیش واریزی (در قسمت ارسال مقاله) ارسال شود.

مطالعه بیشتر