بررسی عوامل و کاربردهای اختلاف قرائات قرآن از دیدگاه دانشمندان علوم قرآن و آیت الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم حدیث تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة

2 دانش‌آموخته سطح 3 تفسیر جامعة الزهرا

چکیده

یکی از ابزارهای هدایت انسان که توسط خداوند سبحان، بر پیامبر اکرمa نازل‌شده است، قرآن کریم می‌باشد. این کتاب آسمانی که معجزه پیامبر اکرمa می‌باشد، از ابعاد مختلفی قابل‌بحث و بررسی است. در این مقاله بحث علت و آثار اختلاف قرائت قرآن از دیدگاه علمای اسلام با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع تفسیری و علوم قرآنی مورد بررسی قرار گرفته است؛ با هدف آشنایی با زوایای قرآن کریم و این نتیجه حاصل شد که علمای اهل سنت، اختلاف قرائت قرآن را می‌پذیرند اما علمای شیعه اختلاف قرائت قرآن را رد می‌کنند. از دیدگاه آیت الله فاضل این‌که یک قرائت مانند حفص از عاصم در همه اعصار مشهور باشد مورد تایید نیست و در هر عصری قرائتی خاص مشهور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF THE FACTORS AND APPLICATIONS OF VARRIANT QURANIC RECITATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF QURANIC SCIENTISTS AND AYATOLLAH FAZEL LANKARANI

نویسندگان [English]

 • mohammad Amini 1
 • Jamileh Baratian 2
1 Ph.D. Comparative Hadith Sciences at al-Mustafa International University (m.shii@chmail.ir).
2 A Student in the 3rd Level in Interpretations Branch of Al-Zahra University (baratyan@gmail.com).
چکیده [English]

Abstract
One of the guiding tools of human beings revealed by God to the Holy Prophet (peace be upon him) is the Holy Quran. This heavenly book, which is the miracle of the Holy Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), can be discussed in various dimensions.
This article discusses the causes and effects of Quranic recitations from the viewpoint of Islamic scholars by using descriptive-analytical methods and using interpretive sources and Quranic sciences; They accept the different versions of qiraat, but the Shiite scholars reject it. In the view of Ayatollah Fazel, there was no recitation such as that of Hafs from Aessim to be well-known in all ages and eras, but there was only a certain recitation in every age to be well-known.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Qiraat
 • Sunnis
 • Shiites
 • commentary
 • Quranic Sciences
 • Ayatollah Fazel
 • Allameh Tabatabai
دوره 7، شماره 13
سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1398
پاییز و زمستان 1398
صفحه 107-125
 • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1398