دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-252 (سال هفتم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1398) 
2. اختلاف قرائات و نقش آن در صحت نماز با تأکید بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

صفحه 43-58

سید محمدحسن جواهری؛ نسیم السادات مرتضوی؛ الهام حیدر پور


4. بررسی تطبیقی شکل‌گیری مصحف از منظر آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله معرفت

صفحه 77-90

سید حمید جزائری؛ محمد امینی تهرانی؛ هاجر خادم زاده یگانه


7. گونه‌شناسی قرائات منسوب به معصومین

صفحه 127-146

مرتضی یعقوبخانی؛ لیلا اکرادلو؛ محسن خوشفر


8. نقش دانش مفردات در تلاوت اقرایی

صفحه 147-164

مجید صادقی مزیدی؛ حمید فرحناکی بوشهری


9. راهکارهای علمی رفع اختلاف قرائات

صفحه 165-192

احمد صادقیان؛ محمد جوادکارشناسی ارشد علوم قر یزدی؛ عبدالحمید نوردی